نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

کنترل بیولوژیک اتوکلاو

250,000 تومان

بسته های 10 عددی
قیمت هر عدد 25 هزار تومان
کنترل کیفی فرآیند سترون سازی با بخار آب (اتوکلاو)
توصیف و اهمیت استفاده از کنترل بیولوژیک: ویال کنترل بیولوژیک
محتوی اسپور باکتری باسیلوس استئاروترموفیلوس می باشد که برای
کنترل کیفی فرایند ضدعفونی و استریل کردن تجهیزات، محیط های
کشت میکروبی و وسایل پوشیدنی است که می توان با بخار آب و دستگاه
اتوکالو آن ها را ضدعفونی نمود. این روش، معتبرترین راه ارزیابی عملکرد
اتوکالو است .
محتویات ویال: 1 میلی لیتر سوسپانسیون حاوی تعداد mL/CFU
8
10×6 اسپور باکتری باسیلوس استئاروترموفیلوس در محیط کشت مایع
دارای معرف حساس به pH که در pH قلیایی یا خنثی به رنگ بنفش و
در pH اسیدی به رنگ زرد تغییر می یابد.
دارای تاییدیه های لازم