مقالات

مقایسه فرز های ازنظر head

دراین مقاله در نظر داریم انواع فرزهای دندانپزشکی از نظر Head را مورد برسی فردا دهیم.

مقایسه فرز ها از نظر head

کروی شکل (گرد)

۱_ فرزهای کروی غالباً برای آماده سازی حفره های دندانی.
۲_ایجاد بستره مناسب برای ترمیم.
۳_ایجاد فضای مناسب برای روت کانال .
۴_ تراش شیارها .
۵_ایجاد حفره های ترمیمی .
۶_برداشت پوسیدگی های عمیق کاربرد دارند.

گلابی شکل:

۱_ برای تراش حفره های کلاس یک آمالگام ۲_تراش ترمیم های گلدفویل

استوانه ای:

۱_در شمار کاربردی ترین فرزها ترمیمی قرار می گیرند.
۲_ در تراش دندان
۳_ ایجاد دیواره های صاف و موازی.
۴_ در ترمیم های غیرمستقیم.

مخروطی:

۱_ تراش دیواره ها
۲_ برداشت پوسیدگی ها
۳_ صاف کردن دیواره های حفره ها.
۴_ شامل دو نوع “ساده” و “دارای بریدگی های عرضی” هستند.

مخروطی معکوس:

۱_ ایجاد آندرکات
۲_دیواره های متقارب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *